Correcció de textos

La importància d'un text impecable.

La correcció de textos és un factor clau a l'hora de mostrar una imatge corporativa seriosa i de confiança. Parlant de correcció de textos no fem referència només a la traducció purament ortogràfica, ja que avui dia disposem de moltes eines informatitzades en aquest sentit, sinó en la correcció gramatical i l'adequació del text a l'audiència i el context presents. Presentacions de catàlegs o noves campanyes de màrqueting, documentació relacionada amb l'empresa, la pàgina web o el blog personal o corporatiu són alguns dels exemples de textos de què hem de tenir cura. També treballo en la correcció de textos literaris i llibres de diferents tipus (novel·la, teatre, llibres de text, etc.).

Correcció ortogràfica i gramatical

Cal que el text no contingui faltes de qualsevol tipus, ni tipogràfiques, ni d’ortografia, ni de construccions freqüentment afectades pel xoc amb altres idiomes.

Coherència i cohesió

La correcció de textos també inclou que el text s’entengui, que tingui una estructura adequada i un fil conductor, que sigui fàcil de llegir i que s’adapti a allò que es vol transmetre.

Estil

És important pensar en l’audiència quan parlem de correcció de textos. Qui ho llegirà? El text té el nivell de formalitat (o informalitat) correcte? Utilitza el llenguatge idoni?

SEO

Pel que fa a continguts digitals, avui dia és important pensar també en el posicionament web: si no surts al principi de les cerques, no existeixes. També ofereixo la possibilitat de corregir textos en aquest sentit.

Si necessiteu més informació, em podeu contactar a través del formulari següent.